حدودا نوزده سال پیش بود که اولین کامپیوترم رو خریدم، دقیقا ۱۳۸۱/۰۹/۰۹، اون موقع کامپیوتر خیلی گرون بود، تو کل فامیل دو نفر بودن که کامپیوتر داشتن، پیر شدم تا تونستم بابام رو راضی کنم که نیاز دارم، چون می‌دونستم به درس و دانشگاه خیلی